Klik op een logo voor de startpagina...

 

  • Onze school: adres, telefoon, lestijden, visie, pedagogisch project, schoolreglement, ...
  • Wie is wie? Indeling van de klassen, medewerkers, e-mailadressen, ...
  • Divers: Maandelijks menu, Fruitkalender, instapdata kleuters, CLB info, zwemmen, afwezigheden, Vrije dagen, telefoonnummers, inschrijvingen, Good Planet (MOS), ...
  • Oudervereniging: afdelingen 't Haegje en Klimop.
  • Activiteitenkalender: Overzicht van belangrijke activiteiten over het hele jaar.
  • Foto's en albums: Beeldmateriaal van uitstappen en activiteiten.
  • Briefwisseling: Brieven die met de kinderen worden meegegeven.
  • ICT informatie: Bingel, Chamilo, ...
  • Zorg op school: Ons zorg beleid, ...
  • Interessante Sites: Bingel, SMVB, Klasse, ..
 

Als hulpmiddel bij een verantwoord en vooral veilig computergebruik kunnen de kinderen terecht op een zogenaamd 'Portaal' vanwaar links naar de in de computerklas gebruikte webpagina's kunnen worden aangeklikt.

 

Een aantal meubeltjes hebben een nieuwe eigenaar gevonden.
De rest wordt jammer genoeg weg gedaan.

We zijn wel trots om

€ 370,00

te kunnen overschrijven naar

KOM OP TEGEN KANKER

Aan alle schenkers: Bedankt!

Voortaan worden de briefjes die worden meegegeven met de kinderen ook op de website gepubliceerd: voor elke klas een pagina in een aparte sectie. Klik hier om de documenten te raadplegen:

... Herfstvakantie van 29 oktober tot en met 6 november ...

 

Heeft U nog vragen kunt u altijd terecht in de school zelf, liefst tijdens de schooluren, zoniet op afspraak 016/60 35 89).

DIRECTE LINKS! - BELANGRIJK!

Menu

Fotoalbums Klimop